Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Khuynh tình túy

Khuynh tình túy

Tác Giả: Tuyết Lộ
Thể loại:Hiện đại, ngược, HE
Tình Trạng : 98 Chương Hoàn + 5 Phiên Ngoại

Part 1 (từ 1- 30)Part 2 (từ 31-60)Part 3(từ 61-90)Part 4(từ 91-103)

========Văn Án (bạn Yu)

Nàng chỉ vì say rượu;
Còn cô chỉ vì giải sầu;

Một lần đất khách ngẫu nhiên kỳ ngộ, duyên phận hai người liền bắt đầu từ đó;
Gặp lại, hai cô trở thành đồng nghiệp khiêm bạn bè.

Nàng hỏi: “Em có từng nghĩ sẽ yêu nữ nhân không?”
Cô nói: “Không nghĩ tới”

“Vậy nam nhân thì sao?” Nàng lại hỏi.
“Chưa thử qua” Cô đáp.

Nàng nở nụ cười, tiếp tục hỏi: “Vậy em có yêu ai không?”
Cô cũng cười , thản ngôn: “Không có, vậy còn chị?” Hỏi ngược lại.

Nàng nói: “Cũng giống như em.”
Cuối cùng, các cô ôm lấy nhau, trở thành vợ của nhau;

Nàng hỏi: “Em đã từng uống say qua không?”
Cô đáp: “Không có.”

Kinh ngạc, nàng không tin, “Thật sự không có?”
Hôn nhẹ khóe môi nàng, cô nói: “Trước lúc gặp được chị, thật sự không có.”

Chọn mi, “Vậy sau khi gặp được tôi thì sao?” Lại hỏi.
Bắt lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau, “Gặp được chị, em say, bắt quá, chỉ say có một lần, vì người mà say.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: