Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác Giả: Trữ Xa
Thể loại: Hiện đại, minh tinh, H, HE
Tình Trạng : 100 Chương Hoàn + 3 Phiên Ngoại

Part 1 (từ 1- 30)Part 2 (từ 31-60)Part 3(từ 61-90)Part 4(từ 91-103)

========Văn Án trích (Jinny)

Nơi nào có giang hồ, nơi đó có ngự tỷ .

Mạc Tịnh nói —— từng giang hồ quá nhưng bị lạc liễu tự ta , gió nổi lên vân dũng phiên vân phúc vũ sau chờ đợi lại một lần nữa gió nổi lên vân dũng phiên vân phúc vũ đích quá khí tiến hành lúc nghệ sĩ . Vương Tử Hựu—— đang trong chốn giang hồ hơn nữa như ngày trung thiên , gió nổi lên vân dũng phiên vân phúc vũ lúc chờ đợi càng thêm gió nổi lên vân dũng phiên vân phúc vũ đích làm hồng tiến hành lúc nghệ sĩ . ( đoạn này không được tự nhiên đến cơ hồ có thể trực tiếp nhảy quá = =

Hai người bởi vì tham diễn một bộ nữ đồng chí điện ảnh làm quen cũng kết làm lương tử , lui về phía sau đích phát triển nhưng ngoài các nàng đích dự liệu . truyền thông mỗi ngày đuổi theo chạy , người ái mộ mỗi ngày nước miếng chiến , ngu nhạc vòng chính là như vậy bị các nàng giảo thành một oa cháo đích .

Lạnh lùng bị cùng ngạo kiều công , đây là trữ Xa trước mắt đích đại yêu . cơ điều căn bản là muốn nhẹ nhõm đích , quá trình là muốn chết đi hoạt tới ngược một phen đích , kết cục sao , nhìn xuống đã biết

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: