Chấp tử tay…dữ tử giai lão!

Huyền Hi duyến

Huyền Hi duyến

Tác Giả: Hồ Ly Đại Quân
Thể loại: Xuyên không, giang hồ, phẫn nam trang, HE
Tình Trạng : 70 Chương + Phiên ngoại

Part 1 (từ 1- 25)Part 2 (từ 26-50)Part 3(từ 51-70)

========Văn Án trích

Chuyện về tình yêu của tiểu hình cảnh thời hiện đại cùng với môn chủ lãnh ngạo vô tình xưa kia.

Tiểu hình cảnh vĩ đại, chính trực của thế kỷ hai mươi mốt, âm kém dương sai xuyên không về thời xưa,
trở thành Thiếu môn chủ.

Môn chủ xinh đẹp mà lãnh khốc của Độc Y Môn, sau này gặp phải tiểu thiếu chủ đến từ thế kỷ hai mươi mốt sẽ như thế nào?

Để rồi xem tiểu hình cảnh hiện đại này như thế nào chế phục môn chủ vô tình kia.

Advertisements

Comments on: "Huyền Hi duyến" (2)

  1. soihoang94 said:

    cho mk xin bản raw được hk bạn

  2. Hic, để mình lục lọi lại cái nha, bạn muốn mình gửi bằng cách nào?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: